23 Doa Sehari Hari Lengkap Arab, Latin dan Artinya

2 min read

23 Doa Sehari Hari Lengkap Arab, Latin dan Artinya
23 Doa Sehari Hari Lengkap Arab, Latin dan Artinya
23 Doa Sehari Hari Lengkap Arab, Latin dan Artinya

Let’s Pray. Mempersembahkan. Kumpulan 23 Doa Sehari-Hari.

Doa Sebelum Makan.

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Allaahumma baariklanaa fiimaa razaqtanaa wa qinaa ‘adzaaban-naar.

Artinya. Ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan peliharalah kami dari siksa api neraka.

Doa Sesudah Makan.

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillaahil-ladzii ath‘amanaa. Wa saqaanaa wa ja‘alanaa minal-muslimiin.

Artinya. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kami dan minuman kami,. Serta menjadikan kami sebagai orang-orang islam.

Doa Sebelum Tidur.

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Bismika Allaahumma ahyaa wa bismika amuut.

Artinya. Dengan Nama-Mu ya Allah aku hidup dan dengan nama-Mu aku mati.

Doa Bangun Tidur.

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillaahil-ladzii ahyaanaa. Ba’damaa amaatanaa wailaihin-nusyuur.

Artinya. Segala puji bagi Allah, yang telah menghidupkan kami. Sesudah mematikan kami (membangunkan dari tidur). Dan hanya kepada-Nya kami dikembalikan.

Doa Sebelum Belajar.

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Rabbi zidnii ‘ilmaw-warzuqnii fahmaa. Artinya. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Dan berikanlah aku rizki akan kepahaman.

Doa Sesudah Belajar.

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Allaahummakhrijnaa min dhulumaatil-wahmi wa akrimnaa binuuril-fahmi. Waftah ‘alainaa bima’rifatika yaa arhamar-raahimiin.

Artinya. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka. Dan muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman,. Bukakanlah pengertian ilmu pada kami, wahai dzat yang paling penyayang.

Doa Masuk WC.

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Allaahumma innii a’uudzubika minal-khubutsi wal khabaa-its.

Artinya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu. Dari godaan syetan laki-laki dan syetan perempuan.

Doa Keluar WC. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillaahil-ladzii adzhaba ‘annil-adzaa wa ‘aafaanii.

Artinya. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran. Dari badanku dan yang telah menyejahterakan.

Doa Masuk Rumah.

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu ‘alainaa wa ‘alaa ‘ibaadillaahish-shaalihiin.

Artinya. Keselamatan bagi kami dan hamba-hamba Allah yang sholih.

Doa Keluar Rumah.

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Bismillaahi tawakkaltu ‘alallaahi. Laa hawla wa laa quwwata illaa billaah.

Artinya. Dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah,. Tiada daya kekuatan melainkan dengan Allah.

Doa Masuk Masjid.

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Allaahummaftahlii abwaaba rahmatik. Artinya. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.

Doa Keluar Masjid.

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Allaahumma innii as-aluka min fadhlik. Artinya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan dari-Mu.

Doa Mandi.

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Allaahummaghfirlii dzambii wawassi’lii. Fii daarii wa baariklii fii rizqii.

Artinya. Ya Allah, ampunilah dosa kesalahanku. Dan berilah keluasaan di rumahku serta berkahila pada rizqiku.

Doa Bercermin.

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillaahi kamaa hassanta khalqii fahassin khuluqii.

Artinya. Segala puji bagi Allah, baguskanlah budi pekertiku. Sebagaimana Engkau telah membaguskan wajahku.

Doa Melepas Pakaian.

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Bismillaahil-ladzii laa ilaaha illaahu. Artinya. Dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia.

Doa Memakai Pakaian.

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Allaahumma innii as-aluka min khairihi wa khairimaa huwalahuu. Wa a‘uudzubika min syarrihii wa syarrimaa huwalahuu.

Artinya. Ya Allah aku minta kepada Engkau kebaikan pakaian ini. Dan kebaikan apa yang ada padanya,. Dan aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan pakaian ini. Dan kejahatan yang ada padanya.

Doa Ketika Bersin.

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillaah.

Artinya. Segala puji bagi Allah.

Doa Mendengar Orang Bersin Jika Yang Bersin Laki-Laki. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Yarhamukallaah. Jika Yang Bersin Perempuan. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Yarhamukillaah.

Artinya. Semoga Allah memberi rahmat kepadamu.

Doa Naik Kendaraan.

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Subhaanal-ladzii sakh-kharalanaa haadzaa wa maa kunnaa lahuu muqriniin. Wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun.

Artinya. Maha suci Allah yang memudahkan ini (kendaraan) bagi kami. Dan tiada kami mempersekutukan bagi-Nya,. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

Doa Apabila Turun Hujan.

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Allaahumma shayyiban-naafi‘aann. Artinya. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat.

Doa Supaya Dilapangkan Hati dan Dimudahkan Urusan. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Rabbisy-rahlii shadrii wa yassirlii amrii. Wahlul ‘uqdatam-millisaanii yafqahuu qawlii.

Artinya. Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku,. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku.

Doa Untuk Kedua Orang Tua.

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Allaahummaghfirlii wa liwaa lidayya. Warhamhumaa kamaa rabbayaanii shaghiiraa.

Artinya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil.

Doa Memohon Kebaikan Dunia dan Akhirat.

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Rabbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanah. Wa fil-aakhirati hasanah waqinaa ‘adzaaban-naar.

Artinya. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat,. Dan lindungilah kami dari azab neraka.

Jangan Lupa Like, Subscribe, Comment dan Share.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *